0 (222) 400 00 80
0 (535) 363 77 70
0 (552) 380 37 46
header-icon
İş Güvenliği Uzmanı

Kursu

İnsanın en temel hakkı yaşamaktır. Sağlıklı yaşamak hepimizin hakkıdır. Ve yaşayabilmek için çalışıyoruz. Ülkesine faydalı olmak, ailesini geçindirmek ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak müreffeh bir hayat yaşamak için üreten insanımız, ömrünün büyük bir kısmını çalışma hayatının içinde geçirmektedir. İşyerlerimiz bir taraftan kazanç kaynağımız olurken diğer taraftan çalışanların huzur, güven ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşveren ya da çalışan rolünde bulunduğumuz çalışma hayatı, her iş ve işletme için farklı çalışma şartları, buna bağlı olarak çeşitli tehlikeleri beraberinde getirmektedir. İnsanı merkezine alan iş sağlığı ve güvenliği, bu olumsuzlukları önlemeye yönelik çalışmalar yapmakta; çalışanların işleriyle ilgili konularda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini gaye edinmektedir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesisi ancak toplumun tüm kesimlerinin güvenlik kültürüne sahip bireyler olarak davranış değişikliğine gitmesi ile mümkün olacaktır.

SGK istatiklerine göre ülkemizde 2019 yılında 422.463 iş kazası yaşanmış ve 1147 kişi bu kazalarda hayatını kaybetmiş, 1088 meslek hastalığı saptanmıştır. Bildiğiniz üzere, gerekli tedbirler alındığında,  iş kazalarının %98’i  ve meslek hastalıklarının %100’ü önlenebilecektir. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm tarafların gönül birliği ile güvenlik kültürünün gelişmesine sahip çıkması zaruridir. Bu üzücü kayıpların önüne geçebilmek amacıyla  yayınlanan  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile İş Güvenliği Uzmanlarına olan ihtiyaç da artmıştır.

ESGO ailesi olarak piyasa aktörlerinin en önemlilerinden olan İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personellerinin eğitiminde edindiğimiz birikim ve tecrübeleri  yansıtarak göreve devam ediyoruz. Bu yasanın en büyük uygulayıcıları olan İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimlerinin ve İşyeri Hemşirelerinin  belgelendirilmesinde yer alan başarılı ve donanımlı en kaliteli eğitim kurumu olarak hizmete devam ediyoruz.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

Mühendislik, veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,  Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile teknik eleman (fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları ) ESGO’dan eğitim aldıktan sonra İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

 

Kimler B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve ESGO’da (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara Genel Müdürlükçe B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi düzenlenir.

 

Kimler A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve ESGO’da (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara Genel Müdürlükçe A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi düzenlenir.

 

Kimler İşyeri Hekimi olabilir?

ESGO’da İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 

Kimler Diğer Sağlık Personeli olabilir?

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ESGO’da eğitimi tamamladıktan sonra düzenlenen sınavda başarılı olanlara Genel Müdürlükçe düzenlenir.

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen ve  görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyerek işverene yazılı olarak bildirmek görevinde olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının geçerli ve güncel isg mevzuatına hakim olması gerekir.

blank
Facebook Instagram YouTube
Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.