Genel

İş Güvenliği Uzmanı Sınıfları Hakkında Bilgiler

blank

Güvenlik hayatımızın her döneminde ve her alanda oldukça önemli olan bir kavramdır. Bu durum iş süreçleri için de büyük bir önem taşır.

6331 sayılı kanun çerçevesinde iş güvenliği uzmanları; “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kurumlarda görev alan iş güvenliği uzmanları; çalıştıkları iş yerinde kimyasal, fiziksel ya da biyolojik faktörlerle oluşabilen çeşitli hastalık ve yaralanmaları engellemek için çalışmalar yapmakla sorumludur. İş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olmazsa olmaz elemanlardır. A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılan iş güvenliği uzmanı sınıfları çeşitli noktalarla birbirlerinden ayrılır. İş güvenliği uzmanı sınıfları hakkında daha detaylı bilgilere yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

a-sinifi-is-guvenligi-uzmani

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı sınıfları araştırıldığında bütün tehlike sınıfındaki işyerlerinde görev yapabilecek olan uzmanlar A sınıfı iş güvenliği uzmanlarıdır. Bu noktada A sınıfı iş güvenliği uzmanları, bir iş yerindeki çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak uygun çalışma şartlarının oluşması için çalışmalar yürütmekle görevlidir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az dört yıl görev yaptığını belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak olan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavını başarı ile atlatan mühendis, mimar veya teknik elemanlar A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilir.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı; iş güvenliği için çalışanlara rehberlik etmek, risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamlarını düzenlemek ve ortaya çıkabilecek iş kazaları ya da hastalık gibi durumlarda şirket birimleri ile iş birliği çalışmaları yapmak gibi görevler alır.

b-sinifi-is-guvenligi-uzmani

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı sınıfları arasında yer alan B sınıfı iş güvenliği uzmanı; iş yerlerinin güvenlik prosedürlerine uygunluğunu denetlemekle sorumlu kişidir. B sınıfı uzmanlar 31/12/2023 tarihine kadar bütün tehlikeli sınıflarındaki işyerlerinde görev yapabilirler.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az üç yıl görev yaptığını belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak olan sınavda başarılı olan mühendis, mimar ya da teknik elemanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir.  İş güvenliği uzmanı sınıfları arasında, B sınıfı iş güvenliği uzmanları; iş yerlerinde risk değerlendirmelerini yapar ve koruyucu önlemler alınması noktasında işverenlere önerilerde bulunur. Bununla birlikte iş yerinde çalışanlar için hayati bir tehlike uyandırabilecek herhangi bir durum karşısında iş faaliyetlerinin durdurulmasında görev alır. Personele iş güvenliği önemleri konusunda bilgiler vermek, ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve rapor oluşturmak da B sınıfı iş güvenliği uzmanının görevleri arasındadır.

c-sinifi-is-guvenligi-uzmani

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı sınıfları arasında ilk basamak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı olarak karşımıza çıkar. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlık tarafından verilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları öncelikli olarak iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olan kurallara uyulmasını sağlarlar. Kurallara uyulmadığı takdirde bu durumu işverene bildirmek ve yeterli olmadığı durumlarda Bakanlığa ilgili bildirimleri yapmak da C sınıfı iş güvenliği uzmanının görevlerindendir.

A, B ve C olarak sınıflandırılan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarına başvurmak için çeşitli kriterler vardır. Kişiler iş güvenliği uzmanı sınıfları arasından kendilerine en uygun olanı seçerek başvurularını yapabilir.

Önerilen Gönderiler