Genel

İş Güvenliği Uzmanlarının Sahip Oldukları Sorumluluklar

is-guvenligi-uzmaninin-sorumluluklari

Gün geçtikçe artan teknolojik gelişmeler pek çok iş alanının gelişmesine destek olmuştur. Bunun yanı sıra iş süreçlerinin düzenlenmesi, uygun ortamın oluşturulması ve verimliliğin artırılması noktasında da birçok gelişme yaşanmaya devam etmektedir. İşçilerin olası kazalara karşı önlem alınarak insani şartlar altında çalışmaları da günümüzde oldukça önemli olan kavramların başında gelmektedir. İş güvenliği uzmanı tarafından yürütülen bu süreç bir işyerinde çalışan kişilerin daha güvenli şartlar altında işlerini yürütebilmelerini kapsar.

İş güvenliği uzmanları; görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenmiş, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişilerdir. İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları nelerdir, sorusuna yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları, en temelde görev aldıkları kurumun iş süreçlerinin devamlılığı için güvenli ortamın oluşturulması konusunda çalışmalar yapmayı içerir. İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

  • İş güvenliği uzmanı yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirirken işin normal akışını aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak aynı zamanda işverenin ve işyerinin mesleki sırlarını, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür.
  • İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
  • Aynı zamanda işyerinde hayati tehlike olması ve işveren tarafından uygun sürede önlem alınmaması halinde bu tehlikeyi işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arasında yer alır.

is-guvenligi-uzmaninin-yetkileri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sahip Oldukları Yetkiler

İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları konusunun ardından iş güvenliği uzmanlarının sahip olduğu yetkilere değinebiliriz. İş güvenliği uzmanlarının ilgili yönetmelikte yetkileri tanımlanmıştır;

İş güvenliği uzmanları görev aldığı işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak iş güvenliği uzmanının yetkisidir.

Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek de yetkisidir.

Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak da iş güvenliği uzmanının yetkisidir.

is-guvenligi-uzmaninin-yükümlülükleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları bölümünde de yer verdiğimiz üzere, işyerinde yapılan tüm faaliyetler ile ilgili olarak yöntem, makine, alet ve diğer ekipmanlar hakkında iş güvenliği açısından işverene çeşitli önerilerde bulunmak iş güvenliği uzmanının görevlerinden biridir.  İşyerinde meydana gelen iş kazalarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınması gereken önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene öneriler sunmak iş güvenliği uzmanının yüklümlü olduğu konulardandır.

İşyerinde yapılması gereken risk değerlendirme çalışmalarına katılmak ve belirlenmiş olan risk alanları için işverene önerilerde bulunmak iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları ve yükümlülükleri arasında yer alır.

is-guvenligi-uzmaninin-görevleri

İş güvenliği uzmanları çalışma ortamını inceleyerek iş kazalarına yol açabilecek, yangın ve çökme gibi risk taşıyan alanları veya faaliyetleri işverene bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca periyodik kontrolü yapılması gereken ekipmanların da tespiti ve takibini yapmak iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arasında yer alır. İş güvenliği uzmanı olarak görev aldıkları alanla ilgili işveren haricinde diğer çalışanlarla iş birliği içinde olmak da iş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerindendir.

Bu yazımızda iş süreçlerinin sağlıklı akışının devam edebilmesi için en çok ihtiyaç duyulan alanların başında yer alan iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları nelerdir, sorusuna yer verdik. Özetle İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur.

 

Önerilen Gönderiler