Genel

İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

is-guvenligi-uzmanliginin-amaclari

İş kavramı geçmişten bu güne kişilerin hayatlarında oldukça önemli olan bir kavramdır. İş süreçlerinde karşılaşılabilecek pek çok olumsuz durumun önüne geçilebilmek ve iş akışının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesini sağlamak için iş güvenliği alanı doğmuştur. Ülkemizde geçmişte işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile beraber iş sağlığı ve güvenliği olarak anılmaktadır ve İSG olarak kısaltılmış hali ile karşımıza çıkar.

İş sağlığı ve güvenliği, yapılan iş nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların tümüne verilen addır. İş süreçlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlar altında çalışmalarını sürdürmek için alınan tüm tedbirler iş güvenliği kapsamında değerlendirilir. İş güvenliği, iş hayatı için oldukça önemlidir. Bu noktada hem işverenler tarafından hem de çalışanlar tarafından iş güvenliği konusunda pek çok nokta merak edilir. Kanunlar tarafından çevrelenen iş güvenliği alanı özel sektör ve kamu ayrımı gözetmeden tüm personelleri bu kapsamın içinde tutar.  İş süreçlerinde iş güvenliğinden sorumlu meslek elemanları vardır. Bu kişilere iş güvenliği uzmanı adı verilir. İş güvenliği uzmanlığı alanında bilinmesi gereken noktalara yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

is-guvenligi-hakkında-bilinmesi-gerekenler

İş Güvenliği Uzmanlığının Amaçları Nedir?

İş güvenliğinin amacı genel olarak, iş süreçleri kapsamında yapılan işler sırasında ya da işin tanımına bağlı olarak olası iş kazası durumlarını en aza indirmeyi, çalışma ortamının koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmeyi ve meslek hastalığına yol açabilecek işlerde gerekli önlemleri almayı kapsar.

İş güvenliği amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını ve korunmalarını sağlamak
  • Çalışanları çalışma ortamının neden olabileceği sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korumak
  • İş kazalarına neden olabilecek noktaları önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak bu sayede birçok anlamda ortaya çıkabilecek zararları önlemek
  • Üretimin herhangi bir aksamaya neden olmadan devamlılığını sağlamak
  • Çalışma verimi arttırmak

is-guvenligi-uzmanliginin-onemi

İş Güvenliği Uzmanlığının Önemi

İş yerinin iyi bir biçimde düzenlenmesi o iş yerinde çalışanların moral gücünün yükseltilmesini ve aynı zamanda iş veriminin artmasını sağlar. Bu noktada iş güvenliği kavramı büyük bir önem taşır. İş güvenliği uzmanlığının yalnızca tehlikeli ve çok tehlikeli iş süreçleri için geçerli olduğuna yönelik bir algı vardır. Bu doğru değildir. İş güvenliğine her meslekte ve her çalışma alanında ihtiyaç duyulur. İş güvenliği uzmanları, kişilerin sağlıklı koşullar altında hayatlarını riske atmadan çalışabilmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmaya çalışır. Kişilerin günlük hayatlarının büyük bir kısmını iş ortamlarında geçirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda iş güvenliği uzmanlarının oldukça önemli olduğunu anlamak mümkündür.

İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları Ne Kadardır?

İş güvenliği uzmanlığı maaşları da bu noktada en sık merak edilen konular arasında yer alır. İş güvenliği uzmanı maaşlarının çalışılan kuruma göre çeşitli farklılıklar göstermesi nedeniyle standart bir rakamdan söz etmek mümkün değildir. İş güvenliği uzmanları görev aldıkları iş güvenliği sınıfına göre farklı maaşlar alabilir. Ortalama olarak bir iş güvenliği uzmanı maaşı 5500 ile 8500 arasında bir rakam ile işe başlarlar ve çok yüksek meblağlara varan gelir elde edebilirler.

is-guvenligi-uzmanliginin-maaslari

Bu yazımızda iş güvenliği kavramını daha yakından tanıyarak iş güvenliğinin amaçlarına ve önemine yer verdik. İş güvenliği her işyeri için son derece önemli olup üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir konudur. Bu sayede iş verimliliği artarak süreç etkin bir şekilde yürütülebilir.

Önerilen Gönderiler