Genel

İSG Sınavında Hatalı Soruya Nasıl İtiraz Edilir

İSG sınavında hatalı soruya nasıl itiraz edeceğini düşünen erkek

İSG sınavında hatalı soruya nasıl itiraz edilir bilmek, sınavı kıl payı geçmenizi sağlayabilir. İSG sınavında adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanıyor.  Her testte 50 soru var. Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru oluyor. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabiliyor. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılıyor ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmıyor.

İSG Sınavında Nasıl Sorular Soruluyor

İSG sınavında sorular Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanıyor. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem “teknik” hem de “mevzuat” başlığı altında değerlendiriliyor. İSG sınavında A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubu sınav konuları yaklaşık olarak %5 hukuk, %15 genel İSG konuları, %30 mevzuat, %10 sağlık, %40 teknik konulardan oluşuyor. İSG sınavında ek süre verilmek kaydıyla adaylara deneme soruları sorulabiliyor. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dahil edilmiyor. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorular oluyor.

İSG sınavında uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye ait. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayınlanmasına karar verilenler hariç hiçbir kişi veya kuruma verilmez, basılı ya da internet ortamında yayınlanmaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan kopyalanması, fotoğraf çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasak. 

İSG Sınav Evrakı Yanlış İse Nasıl İtiraz Edilir

İSG sınavında her aday, başvurduğu sertifika alanı ve diğer başvuru bilgilerine uygun sınav evrakını kullanıyor. Adayların, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeleri önemli. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına itirazını ileterek Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını istemeli. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip, itiraz etmeden kullanan adayın sınavı geçersiz sayılıyor.

ÖSYM Tarafından İptal Edilen Soruların Etkisi

İSG sınavı değerlendirmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınıyor, yanlış cevaplar dikkate alınmıyor. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor ve geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılıyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutuluyor. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılıyor.

İSG sınavı değerlendirmesinde her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılıyor. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı oluyor. İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

İSG Sınav Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir

İSG sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyuruluyor. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmiyor. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtiliyor. 

İSG sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte sınav sonucuna itiraz edebiliyor. 10 günlük süre sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlıyor.

İSG Sınavında Hatalı Soruya Nasıl İtiraz Edilir

İSG sınav sorularına itirazların sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav tarihinden bir gün sonra itirazlar alınmaya başlıyor. Her dilekçede sadece bir soruya itiraz edebilirsiniz. Her soru itirazı için gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklemeniz gerekiyor. ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmak gerekiyor. Yapılacak itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor. 

  • İSG sınavında hatalı soruya itiraz edecek adayların inceleme masraf bedeli olarak ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırmaları gerekiyor.  
  • Ücretin yattığını gösteren dekontun dilekçeye eklenmesi şart. 
  • Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine iletiliyor. 

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceliyor ve inceleme sonucunu adaylara ve ilgili kurumlara 10 gün içinde posta ile bildiriyor. 

  • Süresi geçtikten sonra yapılan İSG sınavı hatalı soru itirazları kabul edilmiyor. 
  • İSG sınavında hatalı soru itiraza dilekçesinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı değil ise, dilekçe imzalanmamış ise işleme alınmıyor ve cevaplanmıyor. 
  • İtiraz süresi hesabında  ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınıyor. 

Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanıyor. 

Sınavı geçtikten sonra yapacaklarınızı ise İSG Sınavını Kazandım Ne Yapmalıyım yazımızda paylaştık.