Genel

İSG Uzmanı İnşaatta Ne İş Yapar?

blank

İSG uzmanı, iş güvenliği uzmanı anlamına gelir. İş güvenliği uzmanları iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetlerler. Bunun yanı sıra çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için eğitim hizmeti sunarlar. İSG uzmanlarının birçok çalışma alanı vardır. Bunlardan birisi de inşaatlardır. İnşaatta İSG uzmanı olarak çalışmak için ise bilmeniz gereken bazı kriterler vardır. İşçileri korumanın yanı sıra kimyasal, fiziksel, radyolojik ve biyolojik tehlikelere karşı iş yerlerini denetlemek, mülklerin, çevrenin ve kamuoyunun zarar görmesini önlemek için işverene rehberlik etmek de İSG uzmanı görevleri arasındadır.

İnşaatta İSG uzmanı, ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğunu incelemek ile yükümlüdür. ESGO olarak bu yazımızda, inşaatta İSG uzmanı görevleri hakkında merak edilenleri ele alacağız.

İnşaatta İş Güvenliğinin Önemi   

blank   

İş güvenliği uzmanı, çalışanların ve iş yerinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle inşaatta iş güvenliğinin önemi oldukça fazladır. İnşaattaki tehlikeleri belirlemek ve can kaybını önlemek açısından iş güvenliği kontrolleri son derece önemlidir. Bu noktada iş yeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürlerin belirlenmesi gerekir.

Yapılan tüm İSG çalışmalarının amacı; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini artırmaktır. Düzenli ve tedbirli bir iş süreci izlenebilmesi adına iş güvenliği son derece önemlidir.

Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim verilmesi özellikle inşaat alanında kritik öneme sahiptir. Çalışanların can güvenliği ve kullanılan yardımcı araçların arıza tespiti için de inşaatta İSG uzmanının olması gerekir.

İSG Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

blank

Ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı, görev ve sorumlulukları yönetmelik ile belirlenmiş bir meslek alanıdır. Bunun yanı sıra yönetmeliklerin tam olarak doğru yorumlanamaması veya kamuoyu baskısı nedeniyle zaman zaman iş güvenliği uzmanlarının yetkileri konusunda karışıklıklar meydana gelebilmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanının görevli olduğu konular ise aşağıdaki gibidir:

  1. Rehberlik
  2. Risk Değerlendirmesi
  3. Çalışma Ortamı Denetimi
  4. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  5. İlgili Birimler ile İş birliği

İş güvenliği uzmanı, çalıştığı firma tarafından ek yetki verilmemişse işyerinde acil ve hayati durumlarda işin durdurulması için işverene başvurabilmektedir. Ayrıca bir İSG uzmanı, işyeri içinde iş güvenliği konusunda araştırma ve inceleme yaparak diğer çalışanlardan bilgi alma konusunda da yetki sahibidir.

İnşaatta Nasıl İSG Uzmanı Olunur?   

blank

İnşaatta İSG uzmanı olarak çalışabilmeniz için A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almanız gerekir. (2024 yılına kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanları da çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verebilmektedir.) A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için ise B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığınızı iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemelisiniz. Bu şekilde A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılabilirsiniz.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi toplam 180 saat kadar sürer. Derslerin tamamı uzaktan eğitim şeklinde işlenmektedir. İlk 90 saatlik kısım uzaktan eğitim sistemimize yüklenmiş olan 24 saat boyunca erişim sağlayabildiğiniz asenkron derslerini kapsar. Kalan 90 saat ise online olarak Zoom uygulamasında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından işlenir.

Teorik eğitim kısmı tamamlandığında katılımcıların iş güvenliği uzmanının olduğu bir işletmede 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) yapmaları gerekir. Daha sonra ÖSYM’nin düzenlediği sınava başvurup, 70 puan ve üzerinde başarı elde edenler T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi alabilirler.

ESGO olarak bu yazımızda, inşaatta İSG uzmanı olarak çalışmak hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık. Amacımız, birçok alanda ihtiyaçlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaktır. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.