Genel

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

Aldığı maaştan mutlu işyeri hekimi

İşyeri hekimi, işyerinde çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve olası mesleki hastalıkların meydana gelmesi durumunda tanı ve tedavi hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için işyerinde sağlık hizmetlerini sunan sağlık profesyonelidir. İşyeri hekiminin görevleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenmiştir. Bu görevlerin başlıca şunlardır:

 • İşe Giriş Muayeneleri: Çalışanların işe başvuru sırasında sağlık durumlarını, kişisel özelliklerini değerlendirerek işe uygunluğunu denetlemek. Bu kapsamda işe giriş muayenelerini gerçekleştirmek.
 • İşe Dönüş Muayeneleri: Meslek hastalıkları, iş kazaları gibi nedenlerle belirli bir süre uzak kalan çalışanların işe dönüş muayenelerini yaparak işe uygunluklarını denetlemek.
 • Periyodik Sağlık Kontrolleri: Çalışanların belirli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve sağlık durumlarını izlemek.
 • Sağlık Sorunlarının Tanı ve Tedavisi: Tespit edilen sağlık sorunlarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri sağlamak ve gerektiğinde uygun sağlık hizmet sunucularına sevklerini gerçekleştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği: İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş birliği yaparak iş yerindeki riskli alanları belirlemek ve işverenin alması gereken tedbirleri denetlemek.
 • Özel Takip Gerektiren Çalışanlar: İşyerindeki çalışanlar arasında özel takip gerektiren durumları tespit etmek ve takiplerini yapmak. Bu, yaşlı, genç, çocuk, gebe, engelli gibi özelliklere sahip çalışanları içerebilir.
 • Acil Müdahale: İş kazaları gibi acil müdahale gerektiren durumlarda ilk müdahaleyi yapmak, ileri tanı ve tedavi süreçlerini yönetmek ve gerektiğinde sağlık hizmet sunucularına sevkini gerçekleştirmek.
 • Eğitim Verme: Çalışanlara ve işverene iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek, eğitim programlarını hazırlamak.
 • Risk Değerlendirmesi: İşveren ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla iş birliği yaparak risk değerlendirmesi, yıllık planlama ve değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 • Temizlik ve Hijyen Denetimi: İş yerinin temizlik ve hijyen düzeyini denetlemek, çalışanlara ve işverene hijyen konusunda eğitim ve tavsiyelerde bulunmak, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek.

İşyeri hekimleri, görevlerini işyerlerinin tehlike düzeyine göre farklı sorumluluk ve çalışma saatlerine bağlı olarak yerine getirir. Tehlike düzeyine göre sınıflandırılan iş yerlerinde çalışma zorunluluğu ve süresi belirlenmiştir. Bu düzenlemelere uygun olarak, iş yerlerinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılır. İş yerlerinde çalışan sayısına göre de iş yeri hekimi istihdamı belirlenir ve belirli aralıklarla sağlık hizmetleri sunulur.

İşyeri Hekimi Ne kadar Maaş Alır?

İşyeri hekimi maaşları, işyerinin büyüklüğüne, işverenin konumuna, işyeri hekiminin deneyimine ve uzmanlık alanına göre değişiklik göstermektedir. Eleman.net verilerine göre 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, Türkiye’de işyeri hekimi maaşları ortalama 76.300 TL’dir. En düşük işyeri hekimi maaşı 57.900 TL, en yüksek işyeri hekimi maaşı ise 110.100 TL’dir.

Çeşitli faktörler işyeri hekimi maaşını etkilemektedir:

 • İşyerinin büyüklüğü arttıkça, işyeri hekiminin sorumlulukları da artmaktadır. Bu nedenle, büyük işyerlerinde çalışan işyeri hekimlerinin maaşları daha yüksek seviyededir.
 • Büyük şehirlerde çalışan işyeri hekimlerinin maaşları, küçük şehirlerde çalışan işyeri hekimlerine göre daha yüksektir.
 • Deneyimli işyeri hekimlerinin maaşları, yeni mezun işyeri hekimlerine göre daha yüksektir.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi alarak İşyeri Hekimi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.