Genel

İşyeri Hemşireliği Kurs Ücretleri

işyeri hemşireliği kurs ücreti tanıtım görseli işyerinde hemşire

Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde, işyeri hemşireliği eğitimi almak isteyenler için tek adres ESGO’dur. Bölgeye hizmet veren tek işyeri hemşireliği eğitim kurumu olarak ESGO, uzman eğitici kadrosu ve kapsamlı eğitim programları ile öne çıkmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Eğitim Programı ve Süresi

İşyeri hemşireliği kursu, toplamda 90 saatlik bir eğitim sürecini kapsar. Bu sürecin ilk 45 saati, uzaktan eğitim şeklinde işlenir ve katılımcılar her gün erişim sağlayabilecekleri asenkron derslerden oluşur. Devamındaki 45 saat ise örgün olarak, deneyimli eğitmenler eşliğinde dersliklerde işlenir. Bu eğitim programı, katılımcıları işyeri hemşireliği alanında uzmanlaşmış profesyoneller haline getirmeyi amaçlar.

İşyeri Hemşireliği Kurs Ücreti 

ESGO’da işyeri hemşireliği eğitimi almak, A sınıfı uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan uzman eğitici kadrosu ile sınavda başarılı olmanın garantisi gibidir. Eğitim programı, katılımcıları işyerinde karşılaşacakları her türlü soruna hazırlıklı kılar ve etkili çözümler üretebilmelerini sağlar. İşyeri hemşireliği eğitimi almak isteyenler için ESGO, en iyi performans ve en kapsamlı eğitim programları ile öne çıkmaktadır.

İşyeri hemşireliği kurs ücreti 12bin liradır.  Kurs ücreti eğitimin tamamını, güncel kaynakları ve kazandıran dokümanları kapsamaktadır. İşyeri hemşireliği kurs ücretine katılımcılara özel olarak hazırlanan materyaller, renkli basım konu özetleri, deneme sınavları ve diğer dokümanlar da dahildir. 

İşyeri Hemşireliği Kurs Ücretine Dahil Olanlar:

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmış profesyonellerin işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek için yaptığı kritik bir görevdir. Bu alanda etkili bir şekilde hizmet verebilmek ve başarılı olabilmek için nitelikli bir eğitim almak son derece önemlidir. İşte bu noktada, İşyeri Hemşireliği kursu, katılımcılara güncel bilgiler ve kazandıran dokümanlarla desteklenerek sunulmaktadır.

 • Kapsamlı Eğitim Programı: İşyeri Hemşireliği Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında derinlemesine bir bilgi ve yetkinlik kazanmayı hedefler. Bu amaçla hazırlanan kapsamlı eğitim programı, teorik ve pratik derslerin yanı sıra güncel konuları içeren ders materyalleri ile desteklenmektedir.
 • Güncel Kaynaklar: Eğitim programı, güncel yasal düzenlemeler, ulusal standartlar, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en son gelişmeler ve araştırmaları içeren kaynaklardan faydalanır. Bu kaynaklar, katılımcıların güncel bilgilere erişimini sağlar.
 • Kazandıran Dokümanlar: Kurs sürecinde katılımcılara sunulan dokümanlar, işyeri hemşireliği alanında başarıya giden yolda önemli birer kaynaktır. Renkli basım konu özetleri, deneme sınavları ve pratik çözümlemeler gibi dokümanlar, katılımcıların konuları daha iyi anlamalarını ve sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlar.

İşyeri Hemşireliği kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için kapsamlı bir eğitim sunar. Programın ders içerikleri şu şekildedir:

 • Programın amacı ve içeriği hakkında bilgi verilir ve katılımcıların başlangıç seviyesi belirlenir.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye ve dünya genelindeki gelişmeler, yasal düzenlemeler ve uygulamalar
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, güvenlik kültürü ve işyerindeki güvenlik kültürünün oluşturulması
 • İşe uygunluk değerlendirmesi, işe yerleştirme ve işyerindeki ergonomik düzenlemeler 
 • İş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve işverenin yükümlülükleri 
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler, kanunlar ve yönetmelikler 
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği
 • İşyeri tehlike sınıfları, İSG-KATİP uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • Sağlık gözetimi ve biyolojik izleme yöntemleri, uygulamaları ve iş sağlığı hizmetlerinin nasıl yürütüleceği 
 • Risklerin değerlendirilmesi, risk yönetimi ve risk azaltma stratejileri 
 • Psikososyal risk etmenleri, stres yönetimi ve işyerindeki psikososyal sağlık 
 • Fiziksel risk etmenleri, işyeri hijyeni ve işyerindeki fiziksel sağlık 
 • Kimyasal risk etmenleri, kimyasal maddelerin sağlık etkileri ve kimyasal güvenlik
 • Biyolojik risk etmenleri, biyolojik ajanlar ve biyolojik güvenlik 
 • Ergonomik düzenlemeler, ergonomik risk etmenleri ve ergonomik sağlık 
 • Çalışma ortamının gözetimi, iş hijyeni 
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, ISO 45001
 • İşyerindeki kaynağa ve ortama yönelik korunma yaklaşımları
 • Kişiye yönelik korunma yaklaşımları
 • Korunmaya yönelik yönetsel yaklaşımlar ve uygulamalar
 • İş kazaları, iş kazalarının nedenleri ve iş kazalarının önlenmesi 
 • İlkyardım örgütlenmesi, acil tıbbi müdahale
 • Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar 
 • Toksikolojinin temel ilkeleri, toksik maddelerin sağlık etkileri 
 • İş sağlığında güncel konular
 • Çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar
 • Çalışma yaşamında sağlığın geliştirilmesi uygulamaları
 • İşyerinde sağlık eğitimi, yetişkin eğitimi
 • İşyerindeki iletişim teknikleri,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde araştırma yöntemleri
 • İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili kayıtlar, değerlendirme 
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde etik ilkeler
 • Küçük grup dinamiğine dayalı vaka çalışması
 • Programın genel değerlendirmesi ve son testi

ESGO’da işyeri hemşireliği eğitimi almak, sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda bir kariyer yatırımıdır. İşyeri hemşireliği kurs ücreti ve kurs detayları için ESGO ile iletişime geçebilirsiniz. İşyeri hemşireliği eğitimi başvurunuzu bu sayfadan yapabilirsiniz.