Genel

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

DSP eğitimi ile işyeri hemşiresi olmuş kişi çalışanı dinliyor

İşyeri hemşiresi, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için çalışan bir hemşiredir. İşyeri hemşirelerinin görevleri, işyerinin büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. İşyeri hemşiresinin görevleri, 20.07.2013 tarihli “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında 16, 17 ve 18. maddelerde belirtilmiştir. 

İşyeri Hemşiresinin Görevleri

 • İşyeri hekimi ile birlikte çalışarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işbirliği yapmak.
 • Veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • İşe giriş ve periyodik muayenelerde işyeri hekimine yardımcı olmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takibini yapmak ve gerekli sağlık muayenelerini sağlamak.
 • İşyeri hekimi ile birlikte çalışarak ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde görev almak.
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve işbirliği yapmak.
 • Görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlülük.

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir

İşyeri hemşireliği, hemşirelere farklı bir çalışma alanı ve kariyer fırsatı sunan bir meslek. İşyeri hemşireliği alanında çalışmak isteyen hemşireler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri ve işyeri hemşirelerinin görev ve sorumluluklarını içeren bir Diğer Sağlık Personeli Eğitimi almalıdır.

İşyeri hemşiresi olmak için şartlar:

 • Lisans düzeyinde hemşirelik, sağlık memurluğu, acil tıp teknisyenliği veya çevre sağlığı teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
 • İşyeri hemşireliği alanında 90 saatlik eğitim almak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen işyeri hemşireliği sınavına girmek ve başarılı olmak.

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) eğitimi toplamda 90 saattir. Bu eğitime başvuruda bulunabilecek ve katılabilecek kişiler arasında hemşireler, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri ve çevre sağlığı teknisyenleri bulunmaktadır. Bu süre içindeki derslerin yarısı uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilir. İlk 45 saatlik bölüm, uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olan ve 24 saat boyunca erişim sağlanabilen asenkron derslerden oluşmaktadır. Geri kalan 45 saatlik bölüm ise örgün olarak, deneyimli eğitmenler eşliğinde derslik ortamında işlenir. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, katılımcılar ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvurabilirler. Sınavda 60 puan ve üzeri bir başarı elde eden katılımcılara, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi düzenlenir.

Eskişehir, Kütahya, Afyon veya Bilecik bölgesinde yaşıyorsanız Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) Belgesi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.