Genel

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?      

blank

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği planı; risklerin ele alınarak yapı aşamasında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirleri belirleme açısından önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesine de olanak tanımaktadır. Bununla birlikte yapı alanında faaliyet gösterecek farklı işverenlerin farklı çalışma ekipleri arasında koordinasyonu sağlaması da Sağlık ve Güvenlik Planı ile mümkündür. Bu amaçla yapı alanının tamamından sorumlu işverenin ya da proje sorumlusunun hazırlamış olduğu plana Sağlık ve Güvenlik Planı adı verilir. ESGO ekibi olarak bu yazımızda, sağlık ve güvenlik planı hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

Sağlık ve Güvenlik Planı Nedir?   

blank

Sağlık ve güvenlik Planı, iş süreçlerinin akışı için gerekli bir planlamadır. Bununla birlikte koordinasyon yapısı ve tedarik süreçlerinin sağlanması da son derece önemlidir. Bunun yanı sıra süreç boyunca iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilerek plan yapılması son derece önemlidir. Ayrıca bu plan ile işlerin hangi yöntem ve ekipmanlar ile yapılacağı gibi kriterlere de karar vermek mümkündür.

Sağlık ve Güvenlik Planını Kim Hazırlar?          

Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak genel olarak işveren veya proje sorumlusunun görevleridir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde yer alan, 8. Madde’nin (2). Fıkrasında; “İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.” şeklinde belirtilmektedir.

Ayrıca işveren veya proje sorumlusuyla birlikte Sağlık Güvenlik koordinatörü de Sağlık ve Güvenlik Planı’nın hazırlanmasından sorumlu tutulmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik Planı İçeriği Nasıl Olmalıdır?         

blank

Sağlık ve Güvenlik Planı’nın içeriği ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

 1. Yönetim Taahhüdü

 • İSG Politikası
 • İSG Taahhüdü
 1. Proje Bilgileri

 • Proje Bilgileri: “Proje adı, adresi, Başlangıç ve bitiş tarihi” gibi bilgeleri içerir.
 • İnşaat Öncesi Bilinmesi Gerekenler ise “Arazi şartları, Çevre, Elektrik, Su” gibi altyapı imkanlarını içerir.
 • Mimari Proje ise “Mobilizasyon Planı” (Sosyal Tesisler, Depo ve atık alanları, Acil Durum toplanma alanları) olarak ifade edilir.
 1. Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu

 1. İş Süreçleri Yönetimi

 • Proje yönetim organizasyon şeması
 • Görev tanımları,
 • Proje Sorumluları,
 • Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
 • Bölüm şefleri
 1. Risklerin ve Kontrollerin Belirlenmesi

 • İş Ekipmanları listesi hazırlama
 • İş Ekipmanları Güvenli kullanım şartları, kurulum, söküm bakım süreçlerini inceleme
 • İş Ekipmanlarının periyodik kontrol prosesleri ve sürelerini takip etme
 1. Şantiye Kuralları

Sağlık ve Güvenlik Planı, çalışılan projenin içeriğine göre sade bir şekilde hazırlanması gereken bir plandır. Detaylar, söz konusu projenin büyüklüğü ile orantılıdır.

Genel olarak iş kazalarının büyük bir oranının iyi bir planlama ile önlenebileceği bilinmektedir. Bu noktada ise Sağlık ve Güvenlik Planı’nın önemli bir çalışma olduğunu daha iyi anlamak mümkün hale gelmektedir. Bununla birlikte sağlık ve Güvenlik Planı, tasarım ve proje aşamalarından itibaren uygulanması gereken bir planlamadır. Şantiye işlere başladığında Sağlık ve Güvenlik Planı hazır olmalı, iş sağlığı ve güvenliği politikası da bu plan çerçevesinde şekillenmelidir.

ESGO olarak bu yazımızda, Sağlık ve Güvenlik Planı hakkında merak edilenler konusunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık. Amacımız, birçok alanda ihtiyaçlara yönelik çeşitli hizmetler sunarak, iş güvenliği alanında da bilinçli ve profesyonel uzmanlara yol göstermektir. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.