Genel

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

blank

 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını bilen ekiplerin eğitim vermesi ve çalışması çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu konu ile ilgili bir yönetim sistemi oluşturmak için sadece işverenin üzerine sorumluluk düşmez, çalışanların da sorumlulukları vardır. İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği konusuna ilişkin mevzuat tek bir yerde toplanmıştır. Kanunun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlere yüklenen tüm yükümlülükler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkının korunması için geliştirilmiş bir kanundur. Bu sebeple de bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde düzenlenen tüm yükümlülükler, aynı zamanda çalışanların haklarını niteler. ESGO ekibi olarak bu yazımızda, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları    hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

 

İşçinin ve İşverenin Yükümlülükleri       

blank

İşçinin ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Bu noktada ise yükümlülüklerin ayrı ayrı bilinmesi son derece önemlidir. İşçi ve işverenlerin sorumlulukları ise genel olarak aşağıdaki gibidir:

 

 1. İşçinin yükümlülükleri

 

 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanması gerekir. Bu cihazların güvenlik donanımlarını doğru şekilde kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek son derece önemlidir.
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanması ve koruması beklenir.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında işvereni veya çalışan temsilcisini bilgilendirmesi gerekir.
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapması son derece önemlidir.

 

 1. İşverenin yükümlülükleri

 

 • İşyerinde iş organizasyonunu tehlikeleri ve riskleri değerlendirerek belirlemesi gerekir.
 • İşçilerin işle ilgili güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmak temel görevlerindendir.
 • İşçilere ilk yardım ve acil durum planı oluşturma ile yangınla mücadele yükümlülüğünü yerine getirmesi beklenir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunması gerekir.
 • Sağlık gözetimi yapmalıdır.
 • İşçileri bilgilendirme yükümlülüğüne sahiptir.
 • İşçilerin eğitimini sağlamak görevlerinden biridir.
 • İşçilerin görüşünü alma ve katılımını sağlama sorumluluğudur.

 

Yapılan Değişiklikler ve Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında 6331 sayılı kanun kapsamınca birçok faaliyetten söz edebiliriz. Bu noktada özellikle de iş güvenliğinin önemli olduğu dönemlerde faaliyetlerin daha geniş alanları kapsaması son derece normaldir.

 

İş güvenliği kapsamında güvenlik tedbirlerinin alınması ve bunun sonucunda ise çalışanların sağlıklarının korunması da en temel amaçlar arasında yer almaktadır. Bu amaçlara göre kişilerin bu kapsam dahilinde olmaları da yine kendilerinin bu güvenlik uyarılarınca geliştirmesi gerektiğine inanmaları anlamına gelir. İş sağlığı ve güvenliği literatürü kapsamında özellikle de ticari faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar, kurumsal firmalar ve işletmeler son derece önemli bir konuma sahiptir.

 

İşverenin Eğitim Programı Hazırlama ve Onaylama Yükümlülüğü

blank

İyi bir işveren olmak, tecrübe isteyen uzun bir süreç olarak bilinmektedir. İşçilerin değer gördüklerini ve haklarının korunduğunu hissetmeleri de daha iyi çalıştıkları araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. İşçilerin verimliliğini artırmanın çalışanlarının daha mutlu ve rahat çalışması ile mümkün olduğunu bilen her işveren, yasalar ve bugüne kadar oluşmuş bilgiler doğrultusunda çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirir. Ayrıca her iş veren, bir uzmanları ile eğitim programı hazırlamalı ve onaylama sorumluluğundandır. Kısacası çalışanların gelişmesi için eğitim düzenlemek oldukça önemli bir süreçtir.

 

ESGO olarak bu yazımızda, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık. Amacımız, birçok alanda ihtiyaçlara yönelik çeşitli hizmetler sunarak, iş güvenliği alanında da bilinçli ve profesyonel uzmanlara yol göstermektir. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Önerilen Gönderiler